การตกแต่ง

พักผ่อนในช่วงวันหยุดไปกับบรรยากาศและการตกแต่งด้วยแนวคิดการนำความเป็นล้านนาสมัยใหม่ ผสมผสานกับความเป็นล้านนาดั้งเดิมได้อย่างลงตัว

เปรียบเสมือน
ที่ประทับของเหล่าเทวดา